menu
menu
help

Detaljno objašnjenje računice Kalkulatora kalorija

Računanje bazalnog metabolizma

Radi se o računanju vrednosti energije koju telo troši u stanju mirovanja. Radi se dakle o energiji koju spaljujemo kada ništa ne radimo niti ništa upravo ne varimo. Kalkulator koristi formulu Mifflin-St. Jeor. Ako se upotrebljava za računanje standardnog BMI korisnika (dakle u rasponu indeksa 19 – 25), kada se ne mora znati procenat telesne mastnoće, ova formula je trenutno najtačnija. Za korisnike sa BMI van standardnih granica koristimo formulu Katch-Mcardle, koja u računicu unosi i telesnu masnoću.

Mifflin-St. Jeor

  • (muškarac) BMR = 10W + 6.25H - 5A + 5
  • (žena) BMR = 10W + 6.25H - 5A - 161

Katch-Mcardle

  • (muškarac, žena) BMR = 370 + 21.6(1 - F)W

Objašnjenje:

  • W (weight) je telesna težina u kg
  • H (height) je telesna visina u cm
  • A (age) je starost
  • F (fat) je telesna masnoća u %

Važni ulazi računice

U računici dalje možete podesiti svoju telesnu aktivnost (sedenje, mirna aktivnost, srednja aktivnost, visoka aktivnost, ekstremna aktivnost, nikakva aktivnost) i cilj (smršati - odbija se 15% od ukupnih kalorija, nabaciti mišiće – dodaje se 10% od ukupnih kalorija, biti fit – računica se ne menja).

Makronutrijenti

Ukupan udeo makro-nutrijenata u primljenim kalorijama iz jela je podeljen upravo na osnovu cilja koji želite postići. Istražili smo nekoliko desetina dostupnih izvora, kako Svetske zdravstvene organizacije, tako i preporuka stručnjaka u oblasti fitnesa i mršavljenja, kako bi što preciznije podesili vrednosti:

  • Biti fit - proteini 25%, saharidi 47% i masti 28%
  • Smršati - proteini 28%, saharidi 43% i masti 29%
  • Nabaciti mišiće - proteini 25%, saharidi 49% i masti 26%

Ove vrednosti su predložene za zdrave osobe. Na primer kod pacijenata sa oboljenjem bubrega treba smanjiti unošenje proteina. U slučaju da imate bilo kakve zdravstvene poteškoće, posavetujte se sa preporukama našeg kalkulatora sa lekarom-specijalistom.